บริษัท เจ เค พี เซอร์วิส จำกัด

รับติดตั้งงานระบบประกอบอาคารตามหลักวิศวกรรม

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ติดตั้งงานระบบประปา และสุขาภิบาล ติดตั้งงานระบบดับเพลิง

ติดต่อเรา

บริษัท เจ เค พี เซอร์วิส จำกัด
14 หมู่ 5 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0805563001353
©2022 บริษัท เจ เค พี เซอร์วิส จำกัด
Built on SimplePage by DotArai Co., Ltd.